Chili24.pl
Regulamin promocji „Kod rabatowy”

 

REGULAMIN PROMOCJI

"Kod rabatowy"

 

 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: „Kod rabatowy” jest ABE Dystrybucja Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy Kokotów 812D, kod 32-002, NIP: 679-317-99-64, dalej jako „Organizator”.

 1. Czas trwania Promocji: od dnia 01.02.2019 roku do dnia 31.12.2021 roku.

 1. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem prowadzonej przez Organizatora platformy internetowej Chili24.pl, dostępnej pod adresem: www.chili24.pl („Platforma Internetowa”). Miejscem Promocji jest obszar, w jakim realizowane są zamówienia składane poprzez Platformę Internetową.

 1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy spełnią warunki niniejszego regulaminu (dalej jako „Uczestnik Promocji”).

 1. Do udziału w Promocji niezbędne jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  1.Posiadanie w okresie trwania Promocji aktywnego konta zamawiającego na prowadzonej przez Organizatora Platformie Internetowej.

  2.Otrzymanie od Organizatora kodu rabatowego, jednokrotnego użycia oraz informacji o możliwości skorzystania z Promocji – informacja zostanie skierowana do wybranych użytkowników Platformy Internetowej, którzy złożą za jej pośrednictwem zamówienie na dowolne produkty na kwotę minimum 50, 100 lub 150 złotych brutto łącznie, nie licząc kosztów dostawy. Minimalna wartość zamówienia uzależniona jest od rodzaju promocji a nazwa kodu rabatowego jest zawsze podawana wraz z minimalną wartością zamówienia.

  3.W trakcie składania zamówienia wpiszą w polu „Mam kupon rabatowy” otrzymany kod promocyjny, następnie „Użyj”.

 1. Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji spełni warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej, otrzyma rabat w wysokości 3%, 5%, 7%, 10%, 15% lub 20% wartości zakupionego Produktu lub Produktów. Informacja o wysokości kodu rabatowego oraz czasie obowiązywania jest zawsze przekazywana wraz z kodem.

 2. Uczestnik Promocji może tylko raz brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, tj. tylko raz użyć kodu promocyjnego po spełnieniu warunków, o których mowa w regulaminie.

 3. Kod rabatowy otrzymany w niniejszej Promocji nie podlega wymianie na gotówkę, ani zamianie na inny towar.

 4. Skorzystanie z Promocji z użyciem kodu rabatowego (dotyczy również kodów rabatowych na stałe dopisanych do konta użytkownika) nie łączy się z innymi promocjami cenowymi dostępnymi za pośrednictwem Platformy Internetowej (min. zakładka Promocja).

 1. Klient biorący udział w Promocji akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 1. Wszystkie treści dotyczące Promocji zawarte w materiałach informacyjno-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać pisemnie, na adres Organizatora z dopiskiem: „Kod rabatowy”. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi pisemnie Uczestnika Promocji. Każda z reklamacji rozpatrywana jest indywidualnie przez Organizatora.

 1. Treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, oraz na stronie internetowej: www.chili24.pl

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Wersja komputerowa
Sklep internetowy Shoper Premium