Promocja Tokyoto i Tao Tao

REGULAMIN PROMOCJI

„Kup dowolne produkty marki Tokyoto lub/i Tao Tao i odbierz nagrodę!"

Promocja jest dla klientów sklepu internetowego Chili24.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady promocji zakupowej dla klientów Chili24.pl (Promocja).

2. Organizatorem Promocji jest: ABE Dystrybucja Sp. z o. o., Chili24.pl działająca pod adresem: ul. Mierzeja Wiślana 9, 30-732 Kraków, NIP 679-317-99-64.

Zwany dalej Organizatorem.

3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 08.01.2019 i trwa do 08.02.2019 lub do momentu wyczerpania zestawów.

5. Promocja dotyczy zakupu wszystkich produktów marek: Tokyoto i/lub Tao Tao z asortymentu Organizatora dostępnych na stronie Chili24.pl.

6. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna (posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej dokonuje zakupów w Chili24.pl.

7. Warunkiem udziału Uczestnika w Promocji jest bycie klientem Chili24.pl i dokonanie zakupów na stronie internetowej sklepu.

8. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody Uczestnikom nie spełniających wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI;

1. Uczestnikowi, który w Okresie Trwania Programu dokona zakupów asortymentu Organizatora o określonej wartości, przysługuje prawo do odbioru nagrody.

2. Nagroda przysługuje Uczestnikowi tylko wówczas jeśli spełni on co najmniej w 100% cel zakupowy wartościowy wyrażony w kwocie pln netto, obowiązujący w całym Okresie Trwania Promocji.

3. Nagrody:

 

 Za zakup produktów  Tokyoto i/lub Tao Tao o łącznej wartości na paragonie fiskalnym:

20 zł - otrzymasz bambusowe maty, 2 sztuki;

30 zł - otrzymasz przepiśnik, zeszyt zaprojektowany specjalnie pod przepisy kulinarne;

40 zł - otrzymasz książkę, przewodnik kulinarny po Japonii Pascal;

150 zł - otrzymasz serwis ceramiczny do herbaty.

 

4. Uczestnik przystępując do Promocji akceptuje zasady Regulaminu Promocji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Materiały reklamowo – promocyjne z wiązane z Promocją mają charakter informacyjny.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów mogących się pojawić w trakcie realizacji Promocji oraz po jej zakończeniu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeks Cywilny.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Wersja komputerowa
Sklep internetowy Shoper.pl