Promocja Incola

Promocja Incola

 

REGULAMIN PROMOCJI

„Kup wybrane produkty marki Incola a czwarty produkt kupisz za 2 grosze!"

Promocja jest dla klientów sklepu internetowego Chili24.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady promocji zakupowej dla klientów Chili24.pl (Promocja).

2. Organizatorem Promocji jest: ABE Dystrybucja Sp. z o. o., Chili24.pl działająca pod adresem: Kokotów 812D 32-002 Kokotów NIP 679-317-99-64.

Zwany dalej Organizatorem.

3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 06.04.2020 roku i trwa do 30.04.2020 roku (Okres Trwania Promocji) lub do momentu wyczerpania zestawów.

5. Promocja dotyczy zakupu wybranych produktów marki Incola z asortymentu Organizatora dostępnych na stronie Chili24.pl.

6. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna (posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej dokonuje zakupów w Chili24.pl.

7. Warunkiem udziału Uczestnika w Promocji jest bycie klientem Chili24.pl i dokonanie zakupów na stronie internetowej sklepu.

8. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do nie sprzedania produktu promocyjnego w cenie 2 grosze Uczestnikom nie spełniających wymogów określonych w niniejszym Regulaminie oraz do anulowania takich zamówień.

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI;

1. Uczestnikowi, który w Okresie Trwania Promocji dokona zakupów asortymentu Organizatora o określonej ilości, przysługuje prawo do zakupu czwartego produktu w promocyjnej cenie.

2. Produkty biorące udział w promocji:

Incola Bułka kajzerka bezglutenowa 120 g - przy zakupie 3 sztuk, czwarty produkt za 2 grosze:

Incola Bezglutenowa bułka kajzerka 120 g PROMOCJA

Incola Brownie MIX Mieszanka do domowego wypieku ciasta 300 g - przy zakupie 3 sztuk, czwarty produkt za 2 grosze. - ZAPASY WYCZERPANE.

Incola Chleb świeży z maczkiem bezglutenowy 350 g- przy zakupie 3 sztuk, czwarty produkt za 2 grosze:

Incola Chleb świeży z maczkiem bezglutenowy 350 g PROMOCJA

 

3. Uczestnik przystępując do Promocji akceptuje zasady Regulaminu Promocji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Materiały reklamowo – promocyjne z wiązane z Promocją mają charakter informacyjny.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów mogących się pojawić w trakcie realizacji Promocji oraz po jej zakończeniu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeks Cywilny.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Wersja komputerowa
Sklep internetowy Shoper Premium